صفحه اصلی آذربایجان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی: در 50 سال گذشته مهاجرفرست بودیم.