صفحه اصلی آذربایجان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی: 60 درصد منابع مالی کشور در تهران متمرکز است