صفحه اصلی آذربایجان رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی؛ همچنان منتظر انتخاب ۲وزیر باقی‌مانده ازاستان آذربایجان شرقی هستیم