صفحه اصلی اخبار زلنسکی: مذاکرات با ترکیه برای تخلیه ساکنان ماریوپل ادامه دارد