صفحه اصلی اخبار سازمان کشورهای تورک: قزاقستان وطن باستانی همه تورک‌ها و بخش جدایی‌ناپذیر کل جهان تورک است