صفحه اصلی آذربایجان سانحه رانندگی در اتوبان پیامبر اعظم ۷ کشته برجا گذاشت