Select Page

بنا به اطلاع خانواده معالی، دیروز سه شنبه ۱۰ تیرماه، مأمورین نیروی انتظامی با مراجعه به محل کار سهند معالی، یکی از فعالین فعال ملی – مدنی آذربایجانی ساکن شهرستان سراب، اقدام به دستگیری وی نموده اند.

آقای معالی عصر دیروز طی تماسی که با خانواده خویش داشته از انتقال به زندان سراب خبر داده و دلیل بازداشت خویش را بدین گونه توضیح داده است که دو حکم جداگانه قطعیت یافته ۱ سال  و ۱۰ ماه حبس تعزیری داشته اند.

که قبلأ در رابطه با اجرای حکم پرونده های مذکور در ۱۲ اردیبهشت ماه سال ۹۸ دستگیر شده بودند. و پیرو آن با احتساب ایام بازداشت قبلی و ادغام هر دو پرونده، بعد از سپری دوران محکومیت، حبس نامبرده خاتمه و در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۸ آزاد شده اند.

با وجود این در هنگام دستگیری وی مأمورین عنوان نموده اند که حکم های صادره علیه شما ادغام نگردیده و بایستی حکم یکسال دیگر را نیز تحمل نمایید.

سهند معالی در تیرماه ۹۷ و در جریان تجمعات سالانه قلعه ‌بابک توسط نیروهای امنیتی سراب بازداشت شده و با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام با مصداق پخش اعلامیه” بازداشت گردیده بود که با تودیع قرار وثیقه سیصد میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی بطور موقت آزاد گردید.

پیشتر این فعال آذربایجانی در تیرماه ۹۲ نیز با اتهامی مشابه به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود‌.