صفحه اصلی آذربایجان شکلات جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره بین المللی روسیه را کسب کرد