Select Page

بنا به گزارش‌های رسیده مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده فعالین ملی آذربایجانی آقایان عبدالعزیز عظیمی قدیم و علی باقری در خصوص اتهامات وارده بر این فعالین قرار منع تعقیب و تعلیق تعقیب صادر نموده است.

قرار منع تعقیب صادره در خصوص اتهام “توهین به رهبری” بوده و قرار تعلیق تعقیب در خصوص اتهامات “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های مخالف نظام (پانترکیسم)” و نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی” می‌باشد.

لازم به یادآوری است که حجت الاسلام عظیمی قدیم در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵ به همراه علی باقری از طرف نهاد های امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین این شهر انتقال داده شده بود.

جناب آقای عظیمی قدیم پس از حدود ۶ ماه بازداشت در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۶ با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان اوین تهران آزاد شده بود.

افزودنیست روحانی مبارز حرکت ملی آذربایجان حجت الاسلام عظیمی قدیم پیش تر در تاریخ هفتم دیماه ۱۳۹۱ توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران حین سخنرانی در میان معترضان مراغه‌ای در اعتراض به سفر استاندار وقت آذربایجان شرقی به ارمنستان غاصب و حمایت های رژیم جمهوری اسلامی از رژیم اشغالگر ارمنستان بازداشت و پس از ۷ ماه از زندان آزاد شده بود.

 عظیمی قدیم همچنین در سال ۱۳۸۴ بدلیل شرکت در مراسم یادبود مشروطیت بازداشت و از طرف دادگاه روحانیت به ۱۸ ماه حبس و ۱۰ سال خلع لباس روحانیت محکوم شده بود.

سازمان عفو بین الملل در تاریخهای ۲۴ آگوست ۲۰۰۵ – چهار مه ۲۰۰۶ و ۲۷ اکتبر ۲۰۰۶ سه بیانیه جداگانه در مورد حجت الاسلام عبدالعزیز عظیمی قدیم صادر کرده است.