صفحه اصلی آذربایجان غارتگران معدن سونگون ۸۰ هکتار دیگر از جنگل‌های قره داغ را به محدوده اکتشافی خود افزودند