صفحه اصلی آذربایجان غم انگیزترین صحنه دیدار تیراختور و سایپا