صفحه اصلی آذربایجان فرماندار بناب اعلام کرد: کمبود شدید آب و عدم فروش محصولات سردرختی به کشاورزان بناب