صفحه اصلی آذربایجان فرمانده انتظامی استان زنجان: ۲۶ هزار مورد نزاع و درگیری فردی در استان زنجان رخ داده است