صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی قافیه را باخته‌ایم؛ بدجور