صفحه اصلی اخبار ماهور میلاتون، قشقایی غنی از ثروت فقیر از امکانات