صفحه اصلی آذربایجان محمود افشار یزدی: باید زبان تورکی را به دست خود تورک‌ها نابود کرد!