صفحه اصلی آذربایجان مدیرکل محیط زیست آذربایجان‌شرقی: برای جلوگیری از فاجعه خشک شدن دریاچه اورمیه اقدامات فوری لازم است