صفحه اصلی اخبارجهان مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی: انتقال آب از خارج کشور به دریاچه ارومیه منتفی است