Select Page

محمد سعیدی، مدیر عامل سابق سازمان کشتیرانی  و از اعضای اصلی تیم مذاکرات هسته‌ای ایران بازداشت شده است.

 ایرنا به نقل از یک مقام قضایی خبر بازداشت او را تأیید کرده است، این مقام قضایی گفته او در ارتباط با پرونده فساد مالی در کشتیرانی بازداشت شده و دستگیری او ارتباطی با نقشش در مذاکرات هسته‌ای ندارد.

محمد سعیدی از سال ۹۴  و سپس در دولت حسن روحانی به عنوان مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران متعلق به شستا (شرکت سازمان تأمین اجتماعی) منصوب شده بود. او در مرداد ۹۸ استعفا داد و آبان ماه همان سال به اتهام اخذ رشوه و سایر تخلفات مالی در دوران مدیریتش، از سوی سازمان بازرسی کل کشور تحت پیگرد قرار گرفت و در نهایت بازداشت شد. وی مدتی با قرار وثیقه آزاد بود اما حال دوباره بازداشت شده است.

سعیدی از مدیران نزدیک به حسن روحانی بوده و در دهه ۸۰ خورشیدی زمانی که آقای روحانی دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران را بر عهده داشت، از اعضای اصلی تیم مذاکرات هسته‌ای ایران بود.