Select Page

مقصود فضلی چیمن زمین فعال ملی مدنی  آذربایجانی، روز پنج‌شنبه ۹ مرداد با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد گردید.

اتهام وی در مرحله مقدماتی دادرسی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است، پس از آزادی آقای فضلی طبق اطلاع نزدیکان، حکیمه احمدی کماکان در زندان مرکزی تبریز می باشند.

در پی فراخوانی که روز پنجشنبه ۲۶تیر ۱۳۹۹ در فضای مجازی، فعالین آذربایجانی برای حمایت از همزبانانشان در جمهوری آذربایجان، در برابر اشغالگری نیروهای ارمنی منتشر کرده بودند، دهها معترض همچون حکیمه احمدی، یاسمین ظفری، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی، مقصود فضلی چیمن زمین،رسول رضوی در شهر تبریز، شیوا مجرد، فرید خورشیدی،سالار طاهر افشار، سعید بهنمون،سهند بهنمون در شهر اورمیه،حمید جباری ،حسین شهیدی ،هادی علیشی و یعقوب مجیدی در شهر تهران دستگیر شدند.