صفحه اصلی آذربایجان نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان: اجاره بها 50 درصد گران شد