صفحه اصلی اخبار نخست‌وزیر لبنان: سوخت ارسالی از ایران یک هدیه رایگان بدون هیچ شرطی است