صفحه اصلی آذربایجان نفتکش‌های چین از حمل نفت ایران امتناع می‌کنند!