صفحه اصلی آذربایجان نماینده مردم گرمی در مجلس: بی‌توجهی به صنایع تبدیلی توسعه شهرستان گرمی را با مشکل روبه‌رو می‌کند