صفحه اصلی آذربایجان نماینده ورزقان: شرکت مس سالانه بیش از هزار میلیارد تومان در کرمان هزینه می‌کند