صفحه اصلی آذربایجان نماینده ورزقان: شرکت ملی مس ایران سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان فقط در زیرساخت‌های ورزشی کرمان هزینه می کند