صفحه اصلی آذربایجان ورزشکار تورک دارنده ۷ مدال جهانی: مسئولان ۱۰ سال است وعده کار به من می‌دهند