Select Page

مغازه یکی از فعالین ملی مدنی آذربایجان در روستای نادرلی پلمپ شده و دو فعال دیگر در این روستا به اداره اطلاعات احضار شدند.

مغازه «آیدین هلالی» از فعالین ملی و مدنی ساکن روستای نادارلی از توابع شهرستان شبستر، روز شنبه به مورخه ۱۹ مهر ماه ۹۹ از طرف اداره اماکن پلمپ شده است. این فعال، با مراجعه به اداره اماکن از «علت اقدام بر پلمپ» را جویا می شود.

مامورین اماکن علت این پلمپ را در رابطه با بنر حمایتی از آزادسازی قاراباغ توسط ارتش آذربایجان که هفته ای پیش در یکی از میادین روستای نادارلی احتراز گردیده بود، اعلام کرده اند.

با گذشت یک روز از این خبر، هنوز محل کار «آیدین هلالی» با بهانه عدم کسب پروانه، پلمپ می باشد. این اقدام در حالی صورت گرفته است که یادشده قبل از پلمپ، سیر مراحل اخذ پروانه کسب را سپری نموده و هیچ حکم تعزیراتی مبنی بر پلمپ مورد برای «آیدین هلالی» ارسال نشده است.

همچنین دو تن دیگر از فعالین ملی آذربایجان به نام های آقایان «مرتضی نورمحمدی و حسین امانی» ساکن روستای نادارلی نیز در رابطه با بنر حمایتی از قاراباغ، از سوی اداره اطلاعات نیروی انتظامی، بصورت تلفنی احضار شده اند.

فعالین به علت عدم اعتبار قانونی هرگونه احضار تلفنی از سوی مراکز اطلاعاتی و امنیتی، از حضور در محل یاد شده اجتناب نموده اند.