صفحه اصلی اخبار کشته و زخمی شدن ۱۲۰۷ غیرنظامی در حملات روسیه به اوکراین