صفحه اصلی آذربایجان گزارش تصویری/ مراسم سنتی ازدواج هشت زوج تورکمن