صفحه اصلی آذربایجان یئنی مساوات: ارمنستان مجبور به قبول کریدور زنگه‌زور شد