صفحه اصلی آذربایجانآذربایجان جنوبی آیا ترکیه در مورد حمایت از فلسطین اشتباه می‌کند؟