صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی ابراهیم رئیسی از نگاه یک تحلیلگر پیشکسوت و کارشناس نظامی برجسته ترکیه