صفحه اصلی آذربایجان استاندار بیگانه آذربایجان‌غربی خواستار بهره برداری از معادن تیتانیوم و ذخایر نمک دریاچه اورمیه شد!