Select Page

واحد اجرای احکام دادسرای دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان: “انتقال علیرضا فرشی به زندان فشافویه غیرقانونیست”

خانواده علیرضا فرشی فعال ملی مدنی آذربایجانی محبوس در زندان تهران بزرگ، به واحد اجرای احکام دادسرای دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان (تهران) مراجعه کرده و علت انتقال این فعال تورک از زندان اوین به زندان تهران بزرگ را جویا شده اند که مسئولین واحد اعلام نموده اند که از مراتب انتقال وی بی خبرند که این امر بایستی با اذن و دستور دادستان به تحقق می پیوست. لیکن اقدام مذکور کاملأ فراقانونی و بصورت خودرأی از سوی اداره اطلاعات شهرستان تهران به وقوع پیوسته است.

همچنین آقای فرشی در تماسی که با خانواده داشته است اطلاع داده رییس تیپ ۵ زندان فشافویه مانع ارسال نامه اعتراضی ایشان به رییس زندان شده و نامه وی عودت داده شده است.

علیرضا فرشی شامگاه روز ۳۱ تیر۱۳۹۹در شهر تهران و هنگام مراجعه به منزل و پس از ایشان آقایان بهنام شیخی و حمید منافی نادرارلی نیز در خصوص محکومیت ۲سال زندان و ۲سال تبعید این فعالین در رابطه با پرونده مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری در سال۱۳۹۲ دستگیر شدند.