صفحه اصلی آذربایجان بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری آذربایجان شرقی به 10.3 رسید/ افزایش 4 درصدی نرخ بیکاری نسبت به بهار سال 95