صفحه اصلی آذربایجان در نیمه نخست امسال اتفاق افتاد 438 کشته و 9 هزار زخمی در تصادفات آذربایجان‌شرقی