صفحه اصلی آذربایجان تصادف شدید در محور تبریز میانه ۴ کشته و زخمی درپی داشت