صفحه اصلی حقوق بشرفاشیستها, نژاد پرستها - Fascists, Racists توهین به «فضولی» شاعر پرآوازه‌ تورک در تلویزیون ایران + فیلم