صفحه اصلی آذربایجان درآمد معدن سونگون با سهم ۵۶ درصدی از ذخایر شرکت ملی مس برای آذربایجان‌ چقدر است؟!