صفحه اصلی آذربایجان هجوم به کارگران مس سونگون با جرثقیل