صفحه اصلی آذربایجان سجاد هاشمی: ورزشکاران تورک به دلیل انحلال تیم های آزربایجان به تیم های اصفهان پیوستند