صفحه اصلی مقالاتتاریخ  فاجعه کور شدن هفت یا ده هزار نفر در کرمان/ از ادعا تا واقعیت؟