صفحه اصلی آذربایجان قدردانی سازمان ملل از تلاش‌های ترکیه در انتقال غلات از دریای سیاه