صفحه اصلی آذربایجان در ادامه بی مهری‌ها لودرها به جان تپه هگمتانه افتادند