Select Page

صدها تن با پیوستن به چالش ما خود آذربایجانیم ضمن حمایت از عملیات آزاد سازی قاراباغ، نسبت به حمایتهای پیدا و پنهان حکومت ایران از حکومت اشغالگر ارمنستان اعتراض کردند.

بعد از شروع عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری اراضی اشغالی خود فعالین و مردم در  شهرهای آذربایجان برخلاف حکومت ایران به اشکال مختلف همدلی خود با آذربایجان  را بیان داشتند.

پس از انتشار تصاویری مبنی بر انتقال محموله های تسلیحاتی از خاک ایران به مقصد ارمنستان و به تبع آن بروز موج نارضایتی ها در آذربایجان  تجمعات اعتراضی به سیاستهای دولت ایران و در حمایت از عملیات آزادسازی قاراباغ در اکثر شهرهای آزربایجان به وقوع پیوست.

شروع این اعتراضات به تجمع روز سه شنبه مورخ ۸مهر در پارک جیرال اردبیل باز میگردد که با برخورد شدید امنیتی و خشونت بار مامورین همراه بود. پس از دستگیری های گسترده طی چند روز اعتراضات آذربایجان مردم و فعالین در اعتراض به این برخورد خشن حکومت ایران با در دست گرفتن نوشته هایی به این مضمون: “ما طرفدار آذربایجان نیستیم، #ما_خود_آذربایجانیم اعتراض خود را به حکومت اعلام داشته و بر وحدت معنوی و فرهنگی خود با ارتش آذربایجان در باز پس گیری قاراباغ تاکید کردند.

شایان ذکر است از بازداشت شدگان پارک جیرال اردبیل تنها آقایان پرویز سیابی و حامد حیدری به قید وثیقه موقتا آزاد گشته اند و دوازده نفر دیگر کماکان در زندان اردبیل به سر می برند.

با توجه به گزارش شاهدین عینی و اخبار موثق دستگیر شدگان به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند و از لحظه ی دستگیری تا کنون از ملاقات خانواده و تماس تلفنی ایشان ممانعت شده است. تمام این عوامل بر نگرانی از وضعیت سلامت و نحوه ی نگهداری بازداشت شدگان دامن زده است.

همچنین تاکنون از محل نگهداری و وضعیت جسمانی علی خیرجو و میثم جولانی که دو روز بعد از اتفاقات پارک جیرال در منزل خود بازداشت شده اند در دست نیست.

این چالش در اعتراض به عملکرد حکومت ایران و در حمایت از عملیات آزادسازی قاراباغ با افبال عمومی گسترده ای روبرو شده است و کماکان ادامه دارد.

سازمان عفو بین اللمی طی سه گزارش با ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان اخیر در آذربایجان خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است.