صفحه اصلی آذربایجان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی: سرانه مطالعه در آذربایجان‌شرقی نامطلوب است