صفحه اصلی آذربایجان معاون محیط زیست استان زنجان: ۵ میلیون تن پسماند روی در زنجان خطر آلودگی آب و هوا دارد