صفحه اصلی آذربایجان نماینده اورمیه: دلیل عدم آموزش زبان مادری چیست؟ / نمایش چهره خطرناک از تورک‌ها در کتب درسی