صفحه اصلی آذربایجان نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی: ترک سالن در حین سخنرانی وزیر کشور به خاطر اعتراض به انتخاب استاندار غیربومی بود